Sigrid Tvedberg - Nordisk maler og billedhugger, forfatter

Sigrid Tvedberg

Fortællinger i menneskets spejl

Vindblæste birketræer på fjeldet har stærke rødder
--- Hvor starter og ender altet ?
Hvor ?  begynder impressionen og hvor slutter ekspressionen .

For Tvedberg er ingen eksakte start- eller slutpunkter. Derimod en mængde bestanddele i en stadig gensidig påvirkning. Der er ingen skarpe grænser, ingen stilstand, hverken i kunsten eller i livet.

Den anede eller tolkede sandhed, holdningerne, fortællingen -  er dele af den verden, Tvedberg søger at vise os i spejlet.  Relationer mellem mennesker og til naturen, barske, men med poetisk snert. Er den blå ulv angriber, vogter, en hilsende, drøm eller erindring ? Er mennesket bøddel eller beskytter ? Er kvinden med barnet på flugt ?
Måske er alle tolkninger lige værdige .